Проф. д-р Владо Петровски

Факултет за Образовни Науки

Канцеларија:

Кампус 4 - Канцеларија 4

Телефон: 032/ 550-506