Консултации по предметите:

а) Штип - секој ден од 8.30 h до 16.30 h (најава преку e-mail, системите за е-учење и е-индекс);

б) Кавадарци - секој втор вторник од 10 h до 14 h (најава преку e-mail, системите за е-учење и е-индекс)

в) Струмица - секоја втора среда од 10 h до 14 h (најава преку e-mail, системите за е-учење и е-индекс).