Информации

Асс. м-р Влатко Пачешкоски

Економски факултет

Катедра за економија

Канцеларија:

Кампус 4 (Економски факултет)