Информации

 • 1989-1995 Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје
 • 1997-2000 Доктор по општа медицина, Гарнизонска амбуланта, Министерство за одбрана, Скопје
 • 2000 Курс по ургентни медицински интервенции и процедури, Швајцарска армија, Мудо, Швајцарија
 • 2000-2004 Специјализација по радиодијагностика, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје
 • 2002 Постдипломски студии по радиодијагностика, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје
 • 2005 Курс за справување со постравматски стрес синдром, Медицинска академија, Минхен, Германија
 • 2005-2006 Специјалист по радиодијагностика, Радиолошко одделение, Воена болница Скопје
 • 2006-2008 Специјалист по радиодијагностика, Радиолошко одделение, Централна воена болница, Кобленц, Германија
 • 2008-во тек Специјалист по радиодијагностика, Дијагностички центар, Специјална болница по хируршки болести “Филип Втори” Скопје
 • 2008 Сертификат од Интернационалното здружение за магнетна резонанца во медицината
 • 2009 Сертификат за минимално инвазивни техники и интервентни процедури, Тренинг курс за емболизациони техники, “Cook medical”, Универзитет Сарагоса, Сарагоса, Шпанија
 • 2009 Сертификат од ESGAR (Eвропско здружение за гастроентерохепатолошка радиологија) за “КТ колонографија и виртуелна колоноскопија”, Штреза, Италија
 • 2010 Сертификат за МСКТ (мултислајсна компјутерска томографија) од DGR (Германско здружение на радиолози), Гармиш-Партенкирхен, Германија
 • 2011 Сертификат за невроваскуларни процедури, Радиолошки институт, Клинички центар Ниш, Србија
 • 2011 Сертификат од 1-от Венски ендоваскуларен форум, Катовице, Полска