Проф. д-р Зденка Стојановска

Специјалист по медицинска нуклеарна физика

Продекан за настава на Факултет за медицински науки

Кабинет бр 5

Клиничка болница, Штип