Доцент м-р Златка Митева, Факултет за музичка уметност

Раководител на Катедра за дувачки инструменти

 

Канцеларија:

Кабинет бр. 4 во Кампус 4, 2 кат
Телефон ++389 32 550 230
Работа со студенти во канцеларија: среда, 9:30-10:30

 

Предмети на додипломски студии во 2012/2013:

Флејта со оркестарски делници