Информации

Д-р Зоран Панов, редовен професор

Факултет за природни и технички науки

Катедра за површинска експлоатација

Канцеларија бр. 15

Тел.: +389 32 550 550, 550 551, 550 559

Факс: +389 32 390 700

Консултации:

Понеделник 11,00-13,00

Четврток 12,00-13,00 (Прилеп)

Среда 12,00-13,00 (Скопје)