Основни информации

Вонреден професор д-р Зоран Здравев, Факултет за информатика

Раководител на Катедра за информатички технологии
Раководител на Центар за електронско учење
Основач на Лабораторија за дигитални ресурси и отворен пристап

Работа со студенти:

  • Вторник од 11:00 до 13:00
  • Четврток 12:00 - 13:00

Кабинет бр. 22 во Кампус 2, приземје, северно крило, во Центар за електронско учење
Телефон ++389 32 550 530

Предмети на додипломски студии во зимски семестар 2014/2015


Предмети на додипломски студии во зимски семестар 2013/2014:


Предмети на додипломски студии во 2012/2013:

  • Интернет програмирање (задолжителен предмет)
  • Развој на информациски системи (изборен предмет за Информатика, задолжителен за Бизнис информатика)
  • Управување со информациски системи (изборен предмет)
  • Системи за електронско учење (изборен предмет) 
  • Информатика (универзитетски, задолжителен за неинформатичките факултети)

Учество во меѓународни проекти:

  • УСАИД "Креативна настава и учење" 2005-2009 (заменик локален координатор на проектот) 
  • TEMPUS JEP IETC "Интегрирање на Е-учење во наставната програма Учителот", 2006-2009 година (координатор на проектот)
  • TEMPUS JEP iKnow "иновации и знаење за менаџмент кон eStudent информативен систем" 2010-2012 (координатор локални проекти)

Имплементирани софтверски решeнија за Универзитет Гоце Делчев:

Посетете ги моите профили на: