Информации

 • 1996 Диплома за завршен Медицински Факултет, Универзитет "Св. Кирил и    Методиј", Скопје, Р. Македонија, Доктор на Медицина
 • 1998 Вработен на Универзитетска Клиника за Кардиологија
 • 1999 Специјализација по Интерна Медицина
 • 1999-2002 ЕИКН, Центар за аритмии, Пејсмејкрски Центар
 • 2004 Специјалист по Интерна Медицина.
 • 2005 Член на бордот за Национална стратегија за лекување на акутен миокарден
 • 2002-2011 Катетеризациона лабораторија, Инвазивна и Интервентна кардиологија
 • 2002-2011 CME (Munich, Barcelona, Paris, Rome, Salzburg)10/2011 Certificate WEILL CORNEL MEDICAL COLLEGE, Salzburg, Austria
 • 1998-2011 Вработен на Универзитетска Клиника за Кардиологија
 • 2007 Супспецијализација по кардиологија
 • 2010 Супспецијалист Кардиолог
 • 2012 Вработен во Специјална болница по хируршки болести ФИЛИП