Соопштенија

Термин за консултации

March 31, 2016

Термини за консултации по предметите: Патолошка анатомија 1 и 2, Патологија и Основи на патологија се секој вторник и петок.

Вторник 10:00-11:00 часот Кампус 3,

Петок 10:00 - 11:30 часот Кампус 2, Микроскопска лабораторија 1