sorabotnici

Доцент д-р Елена Иванова

Правен факултет

Катедра за казнено право

Канцеларија:

Правен факултет (Стар ректорат)