Соопштенија

Термини за консултации

February 21, 2017

Секој Понеделник 13 до 15 часот, Наставен центар Прилеп 

Секој Вторник од 13 до 15 часот, Наставен центар Штип

Секој Петок 14 до 15 часот, Наставен центар Кавадарци