Вон. проф. м-р Ѓеорги Мицанов

Факултет за музичка уметност

Оддел за џез музика

Канцеларија:

Кампус 4

Канцеларија 8

Консултации:  Вторник/Среда  12:00ч  до  12:45ч