Информации

Асистент м-р Гордана Камчева

Факултет за Медицински Науки

Катедра по Интерна Медицина

Канцеларија:

Кампус 3

Телефон: 032/ 550 -424