Соопштенија

Термин за консултации

October 11, 2013

Консултации за предметите:

1.Клиничко испитување 1

2.Прва помош

3.Вовед во клиничка пракса

ќе се одржуваат секоја среда од 13-15 часот.