Информации

Асистент м-р Кристина Мишева, Правен факултет 
Катедра за Деловно право

Teaching assistant Kristina Misheva LL.M , Faculty of Law
Business Law Department

Канцеларија

Кабинет , Кампус 4, 2-rи спрат

Телефон: 032/550-456
00 389 32 550 456

Предмети на додипломски студии:

Теорија на државата и правото ( Theory of State and Law)

Трудово право ( Labor law )

Право на друштвата ( Company Law)

Финансово право ( Financial Law)