Доц. д-р Марија Митева, Факултет за информатика

Катедра за математика и статистика

Канцеларија:

Кабинет бр.29 / во Кампус 2, втори кат, северно крило
Телефон 032 550 121

Работа со студенти во канцеларија: вторник 14-15.30 часот; четврток 11-13 часот; петок 12-14 часот