Информации

Асистент м-р Марија Митева, Факултет за информатика

Катедра по математика и статистика

Канцеларија:

Кабинет бр. / во Кампус 2, втори кат, северно крило
Телефон 032550121

Работа со студенти во канцеларија: вторник 12-14 часот

                                                       четврток 14-16 часот