Доц. д-р Мире Спасов

Факултет за медицински науки

Физиологија, Медицинска Физиологија, Општа Биохемија, Заштита при работа во лабораторија

Кампус 3,   Канцаларија 4

Тел: 032550419