Информации

Доц. д-р Мире Спасов

Факултет за медицински науки

Физиологија, Медицинска Физиологија, Биохемија, Заштита при работа во лабораторија.

Кампус 3 ,   Канцаларија 4

Тел: 032550419