Проф. д-р. Наташа Коцеска

Факултет за информатика

Катедра за компјутерски технологии и интелигентни системи

Канцеларија:

  • Кабинет бр.38 во Кампус 2 (3-ти спрат)
  • Телефон ++389 32 550 125

Консултации:

  • Штип:  среда од 9:00 до 11:00 часот