Информации

 • 1972-1979 Основно училиште "Трајко Андреев", Велес
 • 1980-1984 Средно училиште "Коста Рацин", Велес
 • 1985-1990 Медицински факултет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија
 • 1989-1989 Научна работа на тема “Sy Scheechan” Kлининка за Акушерство, Медицински факултет, Скопје
 • 1990 Дипломирање на Медицински факултет "Св. Кирил и Методиј"  Скопје, Македонија
 • 1990-1993 Лекар општа пракса, Воената амбуланта, Велес
 • 1993-1997 Специјализација по Интерна Медицина на факултетот "Св. Кирил и Методиј"
 • 1996-1998 Постдипломски студии на Клиниката за Кардиологија, Медицинскиот факултет, Скопје. Тема: Имуноактивност на пациенти во краен стадиум на исхемична срцева слабост
 • 1993-1994 Aсистент на Одделот за Хемодијализа-оддел за Интерни болести, Воена болница, Скопје
 • 1994-2000 Оддел за интензивна нега- оддел за интерни болести, Воена болница, Скопје
 • 1997-2000 Коронарен стрес тест, Ехокардиографија, 24 часовен ЕКГ и АБП холтер мониторинг – Оддел за интерни болести, Воена болница, Скопје
 • 2000 Одговорен лекар на Одделот за интензивна нега, ПЗУ ФИЛИУП ВТОРИ, Скопје
 • 2003 Награда за најдобра усна презентација и најдобра аудио и визуелна презентација на 6-от Интернационален Конгрес на Интернационалното здружение за минимално инвазивна кардиохирургија – 19.06.2004
 • 2003-2004 IPS 1- Оддел за интензивна нега 1, Центар за срце, Берлин, Германија
 • 2004 Курс за Интраоперативна трансезофагеална ехокардиографија, Центар за срце, Берлин, Германија
 • 2004 Награда за најдобар case report -10ти годишен состанок, CTT, Мајами, САД
 • 2006 Прв курс за 3D ехокардиографија, Ротердам, Холандија
 • 2006 Напреден курс за интраоперативна трансезофагеална ехокардиографија, Виена, Австрија
 • 2007 Применета наука за кардио-торакални хирурзи
 • 2007 Член на комисија ISMICS 2007, Рим, Италија
 • 2007 Напреден курс за CRRT, Белград, Србија
 • 2008 Благодарница за професионализам како лекар од Министерство за Одбрана на Р. Словенија, Словенски корпус SICON 17 KFOR
 • 2010 Директор на лекари, ПЗУ  ФИЛИП ВТОРИ, Скопје
 • 2011 Супспецијалист Кардиолог од 2011