Членства

  • 2001 ESAO, Европско здружение за вештачки органи
  • 2003 ISMICS, Интернационално здружение за минимално инвазивна кардиохирургија
  • 2003 Здружение за срцева слабост, ESCARDIO (Европско здружение за кардиологија)
  • 2004 Европско- Азиски мост за кардиохирургија
  • 2005 Европско здружение за кардиологија
  • 2008 WSCTS 2008 член на комисија, Кос, Грција
  • 2008 Управен одбор на Кардиолошкото здружение на Македонија
  • 2009 ISMICS 2009 член на комисија, Сан Франциско, САД