д-р Александра Милева, вонреден професор

Канцеларија

  • Кабинет бр. 39 во Кампус 2 (3-ти спрат)
  • Тел: 032-550-106

Термини за консултации

  • Штип - среда, од 10 до 12 часот
  • Кавадарци - вторник, од 12 до 14 часот