Почетна

е-mail: biljana.balabanova@ugd.edu.mk 

Вонреден професор/Associate professor in chemistry and biochemistry

Земјоделски факултет - Кампус 2

Катедра за наука за земјиштето и хидрологија