Проф. Д-р Влатко Чингоски

Електротехнички факултет - Радовиш 

Канцеларија:

Штип - Кампус 2 - Канцеларија 8

Радовиш - Канцеларија
Тел.:  032 / 550 - 650

Консултации со студенти:

  •    среда од 13 до 14 часот во Радовиш
  •    вторник од 11 до 13 часот во Штип