Информации

Проф. Д-р Влатко Чингоски, редовен професор

Електротехнички факултет - Радовиш 

Канцеларија:

Штип - Кампус 2 - Канцеларија 8

Радовиш - Канцеларија
Тел.:  032 / 550 - 650

Консултации со студенти:

  •    вторник 11:00 - 13:00 во Штип
  •    среда 13:00 - 14:00 во Радовиш