Информации

Вонреден професор д-р Дарко Андроников

Технолошко Технички Факултет

Прехранбена технологија 
 

Канцеларија:

Кабинет бр. 5 во Кампус 2, први кат до Библиотека
Телефон ++389 32 550 111
Работа со студенти во канцеларија: вторник и четврток од 10 до 12 часот