CV

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА

 

Основни податоци

Име и презиме

Дејан Маролов

Титула

Доктор на правни науки

Позиција

Вонреден професор од областа на меѓународно јавно право

Е-пошта (e-mail)

dejan.marolov@ugd.edu.mk  marolov.dejan@yahoo.com

 

Обрзование

Дејан Маролов е роден во Штип на 29-ти Октомври, 1983 год. Завршил основно образование во основното училиште ,,Гоце Делчев” во Штип, Република Македонија во 1998 год. Го продолжил своето образование во Гимназијата ,,Славчо Стојменски” во Штип до матурирањето во 2002 год. по што продолжува со високо образование на Правниот Факултет при ФОН Универзитетот во Скопје, Република Македонија. Во 2007 год. се здобива со титулата Дипломиран правник (насока: Европско право и право на ЕУ). По дипломирањето го продолжува своето образование на магистерските студии при Европскиот Институт за Високи Меѓународни Студии во Ница, Република Франција. Во 2008 год. се здобива со титулата Магистер по меѓународни и европски студии (главни предмети: европски интеграции, право на ЕУ, меѓународни односи, меѓународно јавно право, федерализам и демократија и општество). По успешната одбрана на својот магистерски труд насловен како ,,Односите на ЕУ со западниот Балкан” се решава своето образование да го продолжи на докторските студии на Европскиот Центар за Развој и Мир (ЕЦРМ), при Универзитетот за Мир во Белград, Р.Србија, основан од страна на Обединетите Нации. По одбраната на докторскиот труд насловен како ,,Распадот на Југолавија и македонската надворешна политика” во 2011 год. се здобива со титулата Доктор на правни науки.

 

Добиени стипендии и сертификати

За време на своите додипломски студии ја добива стипендијата за талентирани  студенти од Министерството за Образование и Наука (МОН) на Република Македонија. При уписот на магистерски студи добива стипендијата од страна на Европскиот Институт во Франција. Подоцна добива одредени грантови за учество на меѓународни конференции и обуки, како на пример, од Европската Академија за Европско Право за учество на конференција во Триер, Германија (Септември 2009 год. и Септември 2010 год.), грант за присуство како претседавач на сесија за време на Третата годишна меѓународна интердисциплинарна конфернциија при одделот за право и економија на Универзитетот Азорес во Португалија  (Јули, 2015 год.), грант за академска посета како визитинг професор на одделот за право и економија при Медитеранскиот Универзитет во Реџо Калабриа, Италија (Јуни, 2018 год.) итн.

Има добиено повеќе благодарници и дипломи. За време на своето додипломско студирање ја доби благодарницата од Парламентот на Република Македонија за учество на натпреварот по ораторство. За време на својот асистентски мандат на УГД-Штип има добиено и две благодарници од Министерство за одбрана на Република Македонија за учество на работилница како предавач од областа на меѓународното хуманитарно право (Декември 2010 год. и Март 2012 год.). Има добиено и повеќе дипломи за успешно завршени обуки и стручни доусовршувања од областа на меѓународното и европското право, како на пример, диплома за завршена Вишеградска школа (Јули 2008 год.), две дипломи од Академијата за Европско право во Триер, Германија (Септември 2009 год. и Септември 2010 год.), диплома за завршена школа по Високи дипломатски вештини од Европската Академија за Дипломатија во Варшава, Полска (Јули, 2015 год.), дипломи за академски тренер за натпревар во симулирано судење пред Европскиот Суд за човекови права (Мај 2017 год. и Октомври 2018), други бројни сертификати за учество и презентации на меѓународни конфернции, како во земјата, така и во странство. Има повеќе дипломи за познавање на англискиот јазик, помеѓу кои и положен TOEFL тест  како и диплома за познавање на основно ниво на португалски јазик. Има добиено и почесната академска титула од Универзитетот ,,Витрина”- Тирана, Албанија (Декември 2013).

 

Учество во конференции, уредувачи, рецензентски одбори и останати активности

Бил делегат на Република Македонија во Европскиот совет на докторанти и млади научни истржувачи (2012 год.). Има учествувано на бројни научни и стручни конференции како учесник, презентер или како дел од уредувачкиот, рецензескиот, односно органзиацискиот одбор, како во земјата, така и во странство. Во земјата редовно зема учество во Меѓународната научна конференција која традиционално се одржува на Правниот Факулет при УГД- Штип, преку научни трудови или како рецензент. Своите трудови ги има презентирано на повеќе институции како во Славјанскиот Универзитет во Свети Николе (Март 2012 год.), на Македонската Академија на Науките и Уметностите (Декември 2012 год.), на конференцијата организирана од Обединетата Македонска Дијаспора , Скопје (Август 2013 год.) итн. Листата на конференции во странство опфаќа повеќе држави и универзтети ширум Европа, Северна и Јужна Америка, Африка и Азија. Во странство има учествувано на конференции на: Универзитетот НТНУ во Осло, Норвешка (Октомври 2011 год.), Универзитетот Сантијаго, Праја, Зеленор’дските Острови (Март 2014 год.),  Универзитетот БАЦ, Габороне, Боцвана (Март 2014 год.), Универзитетот Алмерија, Алмерија, Шпанија (Ноември 2014 год.), Универзитетот Флорес, Буенос Аирес, Аргентина (Март 2015 год.), Џавахарлал Нехру Универзитетот, Њу Делхи, Индија (Април 2015 год.), Азорес Универзитет, Понта Делгада, Португалија (Јули 2015 год.), Њујорк Институтот за Технолгија, Њујорк, САД, (Септември 2015 год.), Памуккале Универзитетот, Памуккале, Турција (Мај 2016 год.), Универзитетот на Северна Каролина во Пемброке, Пемброке, САД (Септември 2017 год.) Григол Робакидзе Универзитетот, Тбилиси, Грузија (Септември 2018 год) итн.

Членува во повеќе уредувачки одбори на меѓународни списанија дома и во странство, а има изготвувано и рецензии по покана на престижни  меѓународни списанија, како весникот ,,Nationalities Papers” чиј изадавач е Кембриџ Универзтетот и е индексиран во Scopus.

На покана на Центарот за човекови права при Медитеранскиот Универзитет во Реџо Калабриа, Италија, има  реализирано истражувачко-студиски престој како визитинг професор во Италија (Јуни 2018 год.). Како дел од овој престој има одржано повеќе предавања на тема ,,Процесот на проширување на ЕУ”. Има одржано и повеќе предавања на покана на други институции. Така на пример, има одржано предавање за перспективите на ЕУ на покана на фондацијата  ,,Конрад Аденаур” и ,,Wilfried Martens Centre for European Studies“ во Крушево (Јуни 2016 год.), предавање на тема Современа дипломатијата и преговарање на покана на Совет на млади на општина Штип, Штип (Април 2015 год.), предавање на тема Меѓународни организации по покана на Фиолошки Факултет при УГД, Штип (Мај, 2016 год.). Воедно, има учествувано како панелист на разни трибини како на пример ,,Трибина за македонското малцинство во соседните земји” (Maj 2014 год.) и ,,Распадот на Југославја, 25 години подоцна” организирана од Центарот за правно – политички истражувања на Правниот факултет на УГД, Штип (Мај 2016 год.).

Има неколку интервјуа дадени за локални медиуми, но и по покана од академски истражувачи и новинари од Европа и САД. На покана на уредникот на официјалниот блог на Лондонската школа по економија има објавено две свои колумни.

 

Членство во академски здруженија и асоцојации

Член е во повеќе домашни и странски академски невладини здруженија и асоцијации. Во 2018 год. постана член на престижниот Академскиот Совет на Системот на ООН. Инаку, член е на Научниот совет при центарот за правно-економски студии на Азорес Универзитетот во Понта Делгада, Португалија и научниот одбор на Меѓународниот центар за човекови права при Медитеранскиот Универзитет во Реџо Калабриа, Италија. Понатаму, член е и на Европскиот Научен Институт, на Центарот за правно- политички истражувања на Правниот Факултет при УГД, на Здружението на докторанти и млади истражувачи, на Здружението на историчари на РМ и на Европското движење во РМ. Членува во повеќе факултески комисии.

 

Работно искуство

Има работно искуство во адвокатска канцеларија и два мандати како асистент и еден мандат како доцент по група предмети од областа на меѓународно јавно право на Правниот факултет при универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип каде и моментално работи како Вонреден проф. по група предмети од истата областа.

 

Објавени трудови

Има објавено брјони трудови на македонски и англиски јазик како дома така и во странство. Според податоците добиени од google, google scholar и academia.edu може да се види дека неговите трудови се цитирани како литература при изработка на дипломски, магистерски и докторски трудови, како и научни трудови ширум универзитетите низ повеќе држави како Австралија, Белгија, Велика Британија, Италија, Полска, Русија, Романија, САД, Чешка, Шветска и др. Автор е во повеќе ко-авторски книги, а самостојно има издадено две книги од кои едната е објавена во Велика Британија, а другата во Р.Македонија. Деталите за сите трудови следат во прилог.

 

 

 

 

 

Објавени трудови во меѓународни и домашни публикации:

 

Article

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2018) МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО СВЕТОТ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА. Годишен зборник на Правен факултет (8). ISSN 1857 – 8713

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Marolov, Dejan (2018) Higher Education in Republic of Macedonia: Challenges and Perspectives. Balkan Social Science Review, 11. pp. 95-114. ISSN 1857- 8772

Marolov, Dejan (2018) Why Academics Choose to Publish in a Mega-Journal. Journal of education and learning . ISSN 1927-5269

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2017) Republic of Macedonia, the 30th Member of NATO? International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. pp. 281-294. ISSN 2307-4531

Aleksoski, Stevan and Marolov, Dejan (2017) Илегалното префрлање на луѓе и стока преку македонската граница и начини на откривање. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 16.2. pp. 565-575. ISSN 1857-92

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar and Marolov, Dejan (2017) Грчката политика и Македонското прашање. Годишен зборник на Правен факултет, 7. ISSN 1857-7229

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2017) Проширување на ЕУ, историски приказ и моментална состојба. Годишен зборник на Правен факултет. ISSN 1857-7229

Marolov, Dejan (2017) Comparative view of the preambles of the Constitutions of Republic Of Portugal and Republic Of Macedonia. Global to Local Law. ISSN 2183-721X

Marolov, Dejan (2016) Безбедносните прашања и создавањето на независна Р. Македонија. Годишен зборник, Правен факултет. ISSN 1857- 8713

Marolov, Dejan (2016) A perfect storm: Macedonia’s political chaos and the refugee crisis. EUROPP , London School of Economics and Political Science Blog. p. 2016.

Marolov, Dejan (2015) The impact of the new technologies on the international relations. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција: Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип. pp. 639-644. ISSN 978-608-244-267-9

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2015) Етичките аспекти на сурогатството наспроти ставовите на законската регулатива. Годишен зборник на Правен факултет (5). ISSN 1857-7229

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2015) The Balkan Muslim discourse: Identity among the Muslims of Slavic origin. New Balkan Politics, 17. ISSN 1409-8709

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2015) The Balkan Wars through the Prism of the Wider Theoretical Framework of the Concept of the “Security Dilemma”. Balkan Social Science Review, 5. ISSN 1857- 8772

Marolov, Dejan (2015) The EU must take its share of the blame for the political crisis in Macedonia. Europp - London School of Economics and Political Science Blog.

Aleksoski, Stevan and Marolov, Dejan (2015) Ethnic Conflict as a Social Phenomenon - Reasons and Anatomy of Conflict. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 21. pp. 206-213. ISSN 2307-4531

Marolov, Dejan (2015) The relations between Macedonia and Serbia. Romanian Journal of History and International Studies, 2 (1). pp. 117-128. ISSN 2360 – 638X

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan and Ananiev, Jovan (2014) Macedonian Question Reframed: Politics, Identity and Culture in Republic of Macedonia. Balkan Social Science Review, 4. pp. 295-323. ISSN 1857- 8772

Marolov, Dejan (2014) The Euro-Atlanticaspirations of the Republic of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 13 (1). pp. 268-273. ISSN 2307-4531

Marolov, Dejan (2014) Theoretical and Legal Framework of Foreign Policy the Example of the Republic of Macedonia - Official EU Candidate Country. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 13 (1). pp. 260-267. ISSN 2307-4531

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2014) About the Terms "Yugoslavia" “Balkanization” and “Third Balkan War”. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. ISSN 2307-4531

Marolov, Dejan (2014) Legislative view of the conditions and the procedures for appointmenting an ambassador. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“. ISSN 978-608-244-129-0

Marolov, Dejan (2014) Some Theoretical Considerations on the Situation before the Outbreak of Conflict in Croatia During the Dissolution of Yugoslavia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. ISSN 2307-4531

Marolov, Dejan (2014) The relations between Macedonia and Bulgaria. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers. ISSN 1857-923X

Marolov, Dejan (2013) The Reasons for the Collapse of Yugoslavia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 12 (1). pp. 250-258. ISSN 2307-4531

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2013) The Relations between Macedonia and Kosovo. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 12. pp. 259-264. ISSN 2307-4531

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2013) Трговија со малолетни лица заради незаконито посвојување. Стручно списание Правник (259). pp. 51-56. ISSN 1409-5238

Marolov, Dejan (2013) The relations between Macedonia and Greece in the context of the name issue. Trakya University Journal of Balkan Research Institute, 2 (1). pp. 23-34.

Marolov, Dejan (2013) Село Зрново/The Village of Zrnovo. Македонска ризница, 1 (6). pp. 34-40.

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2013) The possible negative aspects of the adoption procedure. Academic Digest, Grigol Robakidze University (2). pp. 65-73. ISSN 2298-0202

Marolov, Dejan (2012) The Policy of the USA and EU towards the Disintegration of Yugoslavia. International Journal of Social Science of Tomorrow.

Marolov, Dejan (2012) Македонската јавна дипломатија и нејзините основни предности и слабости. Зборник од втора меѓународната научна конференција - Меѓународен дијалог- исток и запад. Свети Николе .

Marolov, Dejan (2012) Услови и постапка за полноважност на брак според измените на Законот за семејство од 2010 година. Стручното списание Правник.

Marolov, Dejan (2012) The Foreign Policy - Theoretical Overview. Grigol Robakidze University Academic Law Bulletin.

Marolov, Dejan (2011) The EU policy towards the dissolution of Yugoslavia Special emphasis on the EU policy towards the Republic of Macedonia. Analytical journal, 4 (2). pp. 89-111.

Book Section

Marolov, Dejan (2013) Understanding the Ohrid framework agreement. In: Civic and uncivic values in Macedonia: Value transformation, education, and media. Palgrave Macmillan, pp. 134-154. ISBN 9781137033338

Marolov, Dejan (2012) Балканските војни низ призмата на теоретската рамка на концептот на безбедносна дилема. In: Сто години од балканските војни. Македонска академија за нaуките и уметностите, Скопје.

Marolov, Dejan (2012) The foreign policy of the USA towards Yugoslavia. In: Book of Proceedings - International Congress on Social & Cultural Studies. International Association for Teaching and Learning, Granada . ISBN 978-84-612-8475-7

Conference or Workshop Item

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2018) Постизборни уставни дилеми и формирањето на Владата на Република Македонија. In: Петта меѓународна научна конференција: Општествените промени во глобалниот свет, 6-7 Sept 2018, Stip, Macedonia.

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2017) Охридскиот рамковен договор наспроти Тиранската платформа. In: Четврта меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 6-7 Sept 2017, Stip, Macedonia.

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2016) Говор на омраза на социјалните медиуми во Република Македонија. In: Proceedings of The Third International Scientifc Conference: Social Change in the Global World, 1-2 Sept 2016, Center for Political and Legal Research, Faculty of Law, Goce Delchev University in Shtip, Macedonia.

Book

Marolov, Dejan and Mitev, Oliver (2016) Создавањето на независна Република Македонија: внатрешни состојби и надворешна политика. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608-244-345-4

Marolov, Dejan (2013) Republic of Macedonia Foreign Policy: Diplomacy in the Middle of the Balkans. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Cambridge, UK .

Marolov, Dejan (2010) EU Relations with Macedonia in The Context of EU Western Balkan Policy. LAP Lambert Academic Publishing AG Co KG, Berlin. ISBN 978-3843370523

Teaching Resource

Marolov, Dejan (2018) Скрипта по меѓународно јавно право. ISBN 978-608-244-571-7.

Marolov, Dejan (2018) Практикум по меѓународно јавно право. ISBN 978-608-244-572-4.

Marolov, Dejan (2014) Меѓународно јавно право - рецензирана скрипта. ISBN 978-608-4708-96-4.

Marolov, Dejan (2014) Практикум по предметот Меѓународно јавно право. ISBN 978-608-244-001-9.

Marolov, Dejan (2012) Рецензирана скрипта по предметот Меѓународно јавно право. ISBN 978-608-4708-96-4.