Информации

Проф. д-р Дарко Лазаров, Економски факултет - Штип

Катедра економија - раководител

Канцеларија:

Кабинет бр. во Кампус 4
Телефон +389 32 550 317

е-маил: darko.lazarov@ugd.edu.mk

Предмети на додипломски студии:

Основи на економија

Микроекономија

Макроекономија

Економија на иновации

Бизнис економија

Предмети на магистерски студии:

Напредна економија

Бизнис анализа

Термин за консултации

Штип
Среда 09-14 часот
Четврток 09-14 часот