Соопштенија

Предавања ботаника

February 15, 2016

Предавањата по предметот ботаника во летниот втор семестар во Струмица ќе започнат на 22.02.2016 во 8 часот, а во Кавадарци на 23.02.2016 во 10 часот.

Имајте успешен летен семестар

предавања растително производство

September 15, 2015

Предавањата по растително производство  во академската 2015/2016 година во Струмица ќе започнат на 22.09.2015 година во 8:00 часот.

Со среќа во Новата Академска година