Настава

Вештачка интелигенција

[1] Мартиновска, Ц., Стојанов, Д. (2013), Практикум по интелигентни системи, УГД - Штип;

Линк: Практикум по интелигентни системи

[2] Божиновски, С. (1994), Вештачката интелигенција, УКИМ - Скопје;

[3] Расел, С. & Норвиг, П. (2002), Вештачка Интелигенција Современ приод, второ издание, TBS;

[4] Belgum, E. (2011), Artificial Intelligence(Opposing Viewpoints), Grrenheaven Press;

Објектно-ориентирано програмирање

Автори                        Наслов                                              Издавач                  Година на издавање
1. Bruce Eckel             Thinking  in C++                                Prentice Hall            2000
2. Stanley Lippman    Essential C++                                     Addison Wesley       1999
3. Herbert Schildt       C++: The Complete Reference          McGraw Hill              2002