Проф.Д-р Ерол Шабанов, Редовен професор во пензија

Факултет за медицински науки,оддел за Дентална Медицина

Катедра за стоматолошка протетика и ортопедија на заби и вилици