Информации

Проф.Д-р Ерол Шабанов

Факултет за медицински науки,оддел за Дентална Медицина

Катедра за стоматолошка протетика и ортопедија на заби и вилици

Кампус 3 (текстилно  училиште)

Консултации со студенти : Секој четврток од 10.00- 14.00