Вон. Проф. Д-р Игор Стојановиќ

Канцеларија:

  • Кабинет во Кампус 2
  • Телефон ++389 32 550 108
  • Работа со студенти во канцеларија: вторник и четврток од 09 до 11 часот

Предмети на додипломски студии во 2013/2014:

  • Дигитална логика (задолжителен предмет)
  • Оперативни системи (задолжителен предмет)
  • Архитектура на компјутери (задолжителен предмет)
  • Основи на телекомуникации (изборен предмет)
  • Теорија на информации (изборен предмет)
  • Мрежни оперативни системи (изборен предмет)
  • Информатика (универзитетски, задолжителен за неинформатичките факултети) 

Лични профили на академски социјални мрежи: