Соопштенија

СОПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ ПРЕДМЕТИ

May 26, 2013

Задолжителната литература по предметите Теорија на државата и правото, Човекови права и Политички систем може да се најде во книжарниците во наставните центри Кампус 4 - Штип и Струмица