Информации

Проф. д-р Кирил Барбареев,
Факултет за образовни науки
Раководител на Оддел за Предучилишно воспитување

Канцеларија: 2 кат. Факултет за образовни науки
Телефон: 032 550 519  e-mail: kiril.barbareev@ugd.edu.mk