Информации

Проф. д-р Специјалист Марија Дарковска

Факултет за Медицински Науки, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Северна Македонија

Предмети: фармакологија и клиничка фармакологија

Канцеларија:

Кампус 3 - Канцеларија 6