Доцент д-р Марија Кусевска, Филолошки факултет, Катедра за англиски јазик

Канцеларија:

Кампус 4, прв кат, до библиотеката
Телефон ++389 32 550 186

Термин за консултации:

  • среда од 12:00 до 14:00

Предмети на додипломски студии во зимски семестар 2013/2014:

  • Синтакса на англискиот јазик 1
  • Контрастивна анализа на англискиот и македонскиот јазик

Предмети на додипломски студии во 2012/2013:

  • Синтакса на англискиот јазик 1
  • Синтакса на англискиот јазик 2
  • Контрастивна анализа на англискиот и македонскиот јазик
  • Семантика