Проф. д-р Милица Шкариќ

Музичка академија, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Северна Македонија

Вокално-инструментален оддел

Катедра за пијано

Канцеларија:

Кампус 4

Канцеларија 6