Вон. проф. Мишко Џидров, Машински факултет

Телефон 00 389 32 550 867

Темини за консултации:

  • Штип, Понеделник, Вторник, Среда, Петок од 10.00 до 14.00 канцеларија на МФ (Кампус 2)
  • Струмица, секој Четврток - од 10.00 до 13.00 канцеларија на МФ/предавална
  • Виница - пратете е-маил за термин