Информации

Вонреден професор м-р Марјан Јанкоски, Факултет за музичка уметност

Канцеларија        

Телефон 032/550-205

Кабинет бр.10, Кампус 4

 

Предмети на додипломски студии 

Народни инструменти

Оркестар на народни инструменти