Информации

Доц. д-р Наташа Лонгурова

Медицински факултет

Стоматологија

Канцеларија: Кампус 3 (Текстилно училиште)

Термин за консултации: Вторник 9-10 часот во канцеларија во Кампус 3-текстилно училиште