Вонреден проф. д-р. Наташа Стојковиќ

Факултет за информатика

Катедра за Компјутерски технологии и интелигентни системи

Кабинет бр. / во Кампус 2, трети кат, северно крило
Телефон ++389 32550113

Предмети :

Моделирање и симулации

Теорија на информации

Теорија на графови 

Напредни алгоритми

Дигитално прогесирање на сигнали