Информации

  • 1989-1996 Медицински факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје

  • 1997-1998 Лекар по општа медицина во ПЗО-Уса Имаџинг, Гостивар

  • 1998-2002 Специјализација по Интерна Медицина при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје

  • 2002 Вработување во ПЗУ Филип Втори, Скопје

  • 2007-2011 Супспецијализација по Кардиологија-Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје

  • Професионална надградба во областа на Ехокардиографијата и неинвазивната кардиологија во универзитеската болница Св. Екатерина-Софија, Бугарија

  • Абдоминална ултразвучна дијагностика-Клинички центар по Гастроентерологија на Универзитетската болница-Царица Јоана – Софија, Бугарија

  • Ултразвук во Нефрологијата – Клиника за Нефрологија, Универзитетска болница-Александровска, Софија, Бугарија

  • Курс по Ехокардиографската техника и нејзина клиничка апликација,организирана од Европската асоциација по Ехокардиографија – Белград, Србија

  • Едукација по инвазивна и интервентна кардиологија- универзитеската болница Св. Екатерина-Софија, Бугарија