Членства

  • Член на здружението на кардиолози на Македонија

  • Член на Европското здружение по кардиологија