Соопштенија

Термини за консултации

February 14, 2014

Штип - Кампус 2; Kанцеларија бр. 5 лево крило

Термини за консултации: Вторник 14:00-16:00 часот

Пробиштип - Канцеларија бр.5

Термини за консултации: Понеделник 12:00-15:00 часот