Информации

Проф. д-р Татјана Рушковска

Факултет за медицински науки

Кампус 3

Образование

Докторски студии (2002)

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Природно-математички факултет, Институт за биологија

Докторски труд од областа на клиничката биохемија со наслов: „Влијание на ловастатинот врз оксидативниот стрес и врз IgG автоантителата против MDA-модифицираните LDL честички кај пациенти со дислипидемија“

 

Магистерски студии (1997)

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Природно-математички факултет, Институт за биологија

Магистерски труд од областа на клиничката биохемија со наслов: „Дијагностичко значење на малонилдиалдехидот во серум кај заболени од Diabetes mellitus“

 

Факултетски студии (1990)

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Природно-математички факултет, Институт за биологија, биохемиско-физиолошка насока

 

Наставна област

Клиничка биохемија

Биохемија

 

Интерес во науката

Истражувања во областа на биохемијата, клиничката биохемија и молекуларната биологија.

 

Вработување и работно искуство

2019: Редовен професор на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

2014 – 2019: Вонреден професор на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

2014 – 2015: Постдокторски студиски престој на Универзитетот на Минесота во САД, Фулбрајт стипендија

2011 – 2014: Продекан на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

2010 – 2014: Доцент на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

2010: Медицински биохемичар во Воено-медицинскиот центар во Скопје

2003 – 2010: Началник на Централната клиничка лабораторија во Воената болница во Скопје

1994 – 2003: Воена болница во Скопје, биолог-биохемичар во Централната клиничка лабораторија