Информации

Асистент м-р Тодор Чекеровски, Факултет за Информатика

Катедра за компјутерско инженерство и комуникациски технологии

Канцеларија:

Кабинет бр. 35 во Кампус 2, трети кат, северно крило
Телефон ++389 32 550 122
Работа со студенти во канцеларија: вторник и четврток од 10 до 12 часот