Вонреден професор м-р Валентина Велковска-Трајановска

Канцеларија:

Кабинет бр. 10 во Кампус 4
Телефон ++389 32 550 213

 

Предмети на додипломски студии во 2012/2013:

Хармонија 1,2,3

Хармонска анализа 1,2

Основи на музички форми 2

Музички форми со анализа 4